Nejsme pouze prodejce a dodavatelé ložisek.

TECHNICKÁ PODPORA A ŠKOLENÍ

Víme jak je následný servis a podpora pro dlouhodobou spolupráci a životnost ložisek důležitá. Proto nabízíme podporu konstruktérů a technických pracovníků formu školení nebo technických konzultací. Dále jsme schopni hledat kořenové příčiny poškození ložisek a souvisejících dílů a navrhnout následné nápravy.
Podpora a servis

• Expertíza poškozených ložisek.
• Dohled nad montáží a demontáží.
• Zajištění montáže, demontáže nebo dodání vhodného nářadí.
• Diagnóza zařízení, měření vibrací, kontrola mazaní atd.
• Renovace a opravy strojních dílů.
• Výroba a návrhy strojních dílů.

Školení

• Teoretická příprava a školení:
– montáž a demontáž
– analýza ložisek
– monitoring, atd.
• Praktické tréninky vašich zaměstnanců.
• Ukázky nářadí a práce s ním.

Ozvětě se nám.

info@loziska-loziska.cz
praha@loziskaaurednik.cz
plzen@loziskaaurednik.cz


HLAVNÍ PŘÍČINY HAVÁRIÍ LOŽISEK

V 90% případů není vinou vadné ložisko!

Monitorování milionů prodaných ložisek NTN-SNR umožnilo stanovit velmi přesné statistické údaje o původu chyb. Tato sbírka údajů zdůrazňuje jednu zásadní skutečnost: Je velice nepravděpodobné, že samotné ložisko je příčinou předčasného selhání.0123456789001234567890 %
NESPRÁVNÉ MAZÁNÍ

0123456789001234567890 %
NESPRÁVNÁ MONTÁŽ

0123456789001234567890 %
ZNEČIŠTĚNÍ ( VLIVY PROSTŘEDÍ)

0123456789001234567890 %
ÚNAVA MATERIÁLU

 —  Žádné z těchto ložisek neselhalo z důvodu, že bylo vadné.  —


Potřebujete poradit?

Dokážeme zjistit a analyzovat přesný problém přímo v místě montáže.

55 % případů

NESPRÁVNÉ MAZANÍ

Nevhodné nebo dokonce žádné mazaní nebo nevhodně zvolené mazivo.

 • Nevhodné nebo nesprávné mazání výrazně snižují životnost ložiska.
 • Mazaní ložisek je často zanedbáváno z důvodu problémů s dostupností ložisek nebo nedostatku znalostí údržby a zaměstnanců.
 • Volba maziva, metoda mazaní, množství, které se má použít na (ani příliš mnoho, ani příliš málo) a sledování frekvence mazaní. To vše musí být řádně sledováno a prováděno pro zvýšení životnosti Vašich ložisek.
 • Naše společnost Vám nabízí speciální služby a školení. Nabízí také kompletní sortiment maziv, pokrývajících všechny aplikace, jakož i automatické mazací systémy.

Pošlete nám dotaz nebo poptávku.

17 % případů

NESPRÁVNÁ MONTÁŽ

Dobře provedená montáž určuje správnou funkci a životnost ložiska ve stroji.

 • Ložisko, které není namontováno správně, může velmi se rychle zhoršit zhavarovat a poškodit ostatní součásti stroje.
 • Hlavní příčiny jsou:
  • Nedostatečné nebo špatně přizpůsobené metody montáže nebo nevhodně zvolené zařízení na montáž.
  • Kontaminace při montáži.
  • Použití moc veliké síly při montáži.
  • Špatná příprava komponent: hřídele a pouzdra (tolerance, špatný přístup k mazivu, nesouosost).
 • Abnormální hladina hluku, teploty nebo vibrace můžou být varovným signálem poškození.
 • Naše společnost může zajistit montážní a demontážní služby nebo nástroje a vybavení, které usnadňují a zajišťují správnost provedení montáže.


Vždy volte správné postupy a nářadí při montáži.

Volbou správného pracovního postupu a vhodného nářadí lze prodloužit výrazně životnost Vašich ložisek.

SPRÁVNĚ PROVÁDĚNÁ MONTÁŽ


MONTÁŽ ZA STUDENA

Studená montáž je nejjednodušší a je vhodná pro malé a střední ložiska.

NAŠE DOPORUČENÍ K MONTÁŽI:

 • Zkontrolujte identifikační značky ložisek výkresy, specifikace a postupy.
 • Zkontrolujte rozměry uložení ložisek, jejich přesnost tvar a polohu, zda odpovídají výkresům a specifikaci.
 • Připravte veškerá potřebná zařízení, nástroje a součásti před zahájením montáže.
 • Opatrně vyčistěte a zkontrolujte všechny součásti a zařízení.
 • Vyjměte ložisko z obalu až v poslední chvíli a ujistěte se máte zcela čistý pracovní prostor. Ložisko je chráněno před oxidací lehkým olejovým povlakem, který je kompatibilní se všemi mazivy.
 • Namontujte ložisko pomocí zvolené nejvhodnější metody.
 • Namažte speciální mazivem ložisek podle pokynů (Zakrytá ložiska jsou předmazána z výroby).
 • Po montáži a před konečným uvedením stroje do provozu zkontrolujte chod ložiska, aby se zjistily všechny možné anomálie (hluk, vibrace, teplota, abnormální hra atd.).

NABÍDKA NÁŘADÍ NA MONTÁŽSTAHOVÁKY

Pošlete nám dotaz nebo poptávku.


MONTÁŽ ZA TEPLA

Montáž za tepla umožňuje zvýšit teplotu ložiska tak, aby se vnitřní kroužek rozšířil a lze tak snadno ložisko namontovat na hřídel.

Indukční ohřívače NTN-SNR poskytují nejlepší řešení z hlediska bezpečnosti, čistoty a rychlosti v porovnání s ohřevem na olejové lázni, varnými deskami nebo pecemi.

Ohřívání pomocí hořáku je výrazně NEDOPORUČOVÁNO: nedochází k rovnoměrnému ohřevu, není zde regulace teploty, dochází k materiálovým změnám a změnám tvrdosti ložiska, čímž se výrazně zkracuje životnosti.

Teplota by neměla být příliš vysoká, aby se nezměnily vlastnosti
oceli (max. 130 ° C) nebo vnitřních součástí ložiska. Na druhou stranu musí být teplota dostatečně vysoká, aby generovala dostatečné množství rozšíření pro snadnou instalaci ložiska.

To je dosaženo nejlépe pomocí indukčního ohřívání.

PRINCIP INDUKČNÍHO OHŘÍVÁNÍ
Zařízení se skládá z vrstveného ocelového jádra obklopeného cívkou
s vícenásobnými vinutími. Když prochází jadrem proud, tak cívka generuje magnetické pole, které samo o sobě indukuje elektrický proud
v ložisku (nebo jiném ocelovém dílu).

Když prochází střídavý proud nízkého napětí, ložisko
rychle se zahřívá; zatímco nekovové součásti a samotné zařízení zůstanou v pohodě.

Indukční ohřev magnetizuje ložisko. Ohřívač ho demagnetizuje na konci ohřívacího cyklu.


INDUKČNÍ OHŘÍVAKY NTN-SNR

Pošlete nám dotaz nebo poptávku.

Používejte vždy k ohřívaní vhodné metody a ohříváky, aby jste předešli k poškození ložiska.DALŠÍ DŮVODY HAVÁRIE LOŽISEK:


18 % případů

ZNEČIŠTĚNÍ ( VLIVY PROSTŘEDÍ)

Prostředí, ve kterém jsou ložiska provozována, je často vysoce znečištěná.
Prach, kapalné detergenty a jiné nečistoty mohou výrazně snížit
životnost ložiska.

Pro řešení těchto problémů nás neváhejte kontakovat a my Vám s potěšením poradíme nejlepší volba pro vaši aplikaci.

10 % případů

ÚNAVA MATERIÁLU

Ložiska jsou klíčovými součástmi a dochází u nich (stejně jako u každé strojní součásti) k unavě materiálu. Mnohdy je to ovšem více než u jiné součásti, protože zřídka pracují v ideálních podmínkách (přetížené stroje, nedostatečné mazání apod.)

Nabízíme Vám monitorovací metody a podporu od našich odborníků, která Vám umožní jednat ještě před selhání ložiska a naplánovat tak vhodně údržbu.


ŠKOLENÍ

Nabízíme teoretické i praktické zaškolení Vašich zaměstnanců.

 • Základní kurz ložisek
 • Přehled výrobků (ložiska, nářadí, ostatní materiál,…) převody označení různých značek
 • Montáž a demontáž, případně i s předvedení. Standardizace postupů.
 • Mazání ložisek, teorie, konkrétní řešení
 • Poškození ložisek, příčiny
 • Základy diagnostiky strojů

Repasování, opravy a výroba

Nabízíme naším zákazníkům řešení oprava, repasování nebo výrobu strojních součástí a dílů.

 1. Na základě návštěvy z zákazníka vyhodnotíme problém a navrhneme předběžné řešení
 2. Vyhodnocení dostupných parametrů potřebných k prvotnímu návrhu , v případě nedostupnosti vstupních parametrů , jsme schopni na základě materiálových zkoušek ( tvrdost, složení materiálu ) stanovit výchozí parametry pro výběr materiálu, postupu výroby , tepelného zpracování a vytvoření  výkresové dokumentace k danému výrobku.
 3. Vytvoření konkrétní nabídky: TERMÍNOVÉ + CENOVÉ & spolu s nabídkou předvedení našeho řešení. V rámci řešení se snažíme zlepšit výsledné parametry výrobku , z hlediska životnosti a znovupoužitelnosti. Součástí nabídky je i představení budoucích finančních benefitů našeho řešení
 4. Součástí dodávky je technická dokumentace , záruka v podobě zádržného , dohled nad montáží  souvisejících dílů.


Sjednejte si s námi nezávaznou schůzku. Rádi Vás navštívíme a prodiskutujeme vše osobně.


CENTRÁLA

KRÁLŮV DVŮR


Po – Pá 7.30 – 16.00 hod.

+420 311 636 196

info@loziska-loziska.cz

Havlíčkova 77, Králův Dvůr

POBOČKA

PRAHA


Po – Pá 8.00 – 17.00 hod.

+420 724 380 737

praha@loziskaaurednik.cz

Komunardů 39, Praha 7

POBOČKA

PLZEŇ


Po – Pá 7.30 – 16.00 hod.

+420 377 420 125

plzen@loziskaaurednik.cz

Železniční 14, Plzeň